Gombkötő

Pál írja 1639 jul. 29-dikén, hogy kibékűlt Barcsai Zsigmonddal és ennek nejével Gyulafi Borbálával. Kapott tőlük 6 ökröt, 50 frt pént; szőlőjeért mást adtak és reá még 20 forintot. Erről nyugtatót állít.*GKC. 1721-ben Nagy-Paczalban Gombkötő Pál részen Kéczi Tamás, endrédi lakos, zálogban bír egy jobbágytelket örökös jobbágygyal. E rész örökös, mindössze egy telekből áll. Ezen lakott Gombkötő Pál.*U. o. A. fasc. VII. Imre 1684-ben nemes személy.