Gosa

Godsa László, csögi lakos, nemességének igazolását kéri 1771-ben Közép-Szolnoktól.*P. C. Product. 69. l. 1781-ben Csögről Gosa László s Demeter tettek homagiális esküt. János, csögi saját telkén lakó, egyházi adómentes meg Demeter, más telkén lakó adómentes, Demeter, János és ifj. János fegyverfogható adómentes nemeseket (gyalogosok) megtaláljuk úgy az 1797-diki, mint az 1805-diki összeírásokban s a homagiális esküt tevők közt is.