I. KÖTET.
SZILÁGY.
AZ ELTŰNT KÖZÉP-SZOLNOK S KRASZNA VÁRMEGYÉK.


FEJEZETEK
KIADJA SZILÁGY VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE.
1901.