{468.} Gyenetelek.

Gyenetheleke 1550.

Középszolnokvármegyei praedium, mely az oklevelekben Szent-Királylyal (1550) fordúl elő. Valóban ott találjuk ma is Ér-Szentkirály határrészei közt Gyenevölgyet.

1550-ben (jan. 20.) Ferdinánd király új adományul adja a középszolnoki Gyenetheleke prædiumot Szentkirályi Ferencznek, István és Lászlónak.*Szgy.