Gyetvir.

Egy ízben fordúl elő ily nevű krasznavármegyei birtok, még pedig Varsolczczal.

1496. decz. 7-dikén Báthori Andrást és Zsigmondot beiktatják ebbe a birtokba.

Nem lehetetlen, hogy itt nem is külön birtokkal, hanem talán Buchmér, Gutmér elferdített nevével állunk szemben.*Dl. 27,762.