Győrtelek.


FEJEZETEK

Győrtelek kettő van: Hadad- és Somlyó-Győrtelek, az egyik Hadad mellett, a másik Somlyó közelében. Mind a kettő középszolnokvármegyei helység volt; de Somlyó-Győrtelkét gyakran számították Kraszna vármegyéhez s 1876-ban is mint krasznavármegyei helységet csatolták Szilágy vármegyéhez.

Nevök változatai: Gourou (?) 1205–1235, Gyurgteluke 1351, Gyurgteleke 1352, Gertheleke, Gyurgteleke, Gywrgteleky 1378, Gyewrteleke 1400 körül, Györgyteleke, Gerthelek, Gywrgthelek 1405, Gyurtelek 1416, Geertelke 1429, Gyűrthelek 1435, Gywrthelek, Gyerghteleki 1447, Görgteleke 1461, Györgyfalva 1464, Gyeorgyteleke 1495, Chergthteleke 1543, Gyerteleek, Gyeorgtheleke {469.} 1549, Gyertelek 1550, Gergtheleke, Gÿewrghteleke, Georgthelek, 1553, Gurgtheleke 1560, Gÿeorgtelke 1569, Gewrghteleke 1570, Gyeorgÿthelek 1572, Gyorgy telek 1577, Gieorgi telek 1590, Gyeörtelek 1623, Giőrteek 1638, Csűr telek 1733.

Gyúrónak nyomát leljük a Váradi Regestrumban, kétségtelenül azt rejtegeti a Gourou villa, a mely falubeli Apaj bizonyos kardot látott Szent-Márton villabeli bölényvadásznál, Andrásnál, a kit ezért lopással vádolt. András ezért a kitűzött időben megjelent Váradon, de Apaj nem.*Kandra K.: V. R. 290. l. Kandra Kabos azt véli, hogy Gourou alatt Somlyó-Győrteleket kell értenünk, miután a bölények Erdély hegységeiben keresendők, nem pedig Győr megyében, a hova Beél e falut Nagy-Győr néven helyezi.*U. o. 5. sz. j.