Hármaspatak.

Neve a mellette elfolyó Valea Ternei = Váljá Ternëjtől származik. (Terna-patak; itt terna azt tenné: hármas) s nem valószínű, hogy ennek a pataknak a neve eredetileg Tierna lett volna, a mely római változata a szláv Cserna szónak.

Tót telepítés, 1830-ban Zemplén vármegyéből költöztek ide lakói.*V. ö. I. köt. 158. l.

Róm. kath. egyháza Sólyomkő filiája.

Róm. kath. jellegű egy tantermű elemi iskolája 1876-ban szerveztetett.

1847-en 510 lakója van, még pedig róm. kath. 493, gör. kath. 4, izr. 13.*Nagyv. Nvk. 1847. 100. l. 1890-ben lélekszáma 746; nyelvre nézve magyar 540, német 9, tót 180, oláh 17; vallásra nézve róm. kath. 718, gör. kath. 17, izr. 11. Szétszórt házainak száma 127.

1895-ben 112 gazdasága van az 1152 katasztrális hold területen, amelyből szántóföld 566, legelő 326, rét 120, kert 5, erdő 1, terméketlen 134 hold.*Mg. St. 502.

1900-ban cselekvő vagyona 1795 K. becsértékű, állami egyenes adója 379 K. 2 f.