{507.} Herbart.

Ily néven egy pusztával találkozunk Kémer táján.

1453 május 20-dikán V. László király meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy a krasznavármegyei Herbath birtokba iktassa be Bályoki Péter fiát, Szilvesztert, kit az joggal megillet.*Dl. 28615.


Héharszó. Lásd Hosszúaszó.