{101.} Monakor.

1487 előtt ez is Nagypaczali Lázló birtoka, mint Mocsolyatelke, melylyel együtt fordúl elő. E birtokba ez évi jul. 19-dikén szintén Bélteki Drágfi Bertalant iktatják, de a Csákiak ellentmondtak.*Dl. 27,954. Nagy-Paczal határába olvadt.*V. ö. Paczallal.


Monakurt 1359-ben is Paczal határjárásánál találjuk.*Gr. Károlyi-lt. I. 242. l.

Monostor-Csaholy. L. Csaholy.