Potyáztelek.

A tizenötödik században tűnik fel Pothiaz (1464), Pothyasteleke (1489) Mihályfalvával, Illéddel, Girolttal.

1464 márcz. 29-dikén említve van, hogy Pothiaz (?) birtok Darahi (?) Lászlót illeti.*Dl. 27,909. 1489 máj. 5-dikén Mátyás király meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy a középszolnoki Pothyasteleke birtokba iktassa be Mihályfalvi György leányát, Bőnyei Jánosné Katalint.*Dl. 27,963.

Nincs aztán róla szó csak még egy izben, a következő század derekán, a mikor aztán kiderül, hogy Potyászteleke, máskép Orbánteleke nevű puszta Mihályfalvához tartozik s rajta is osztozkodnak Bőnyei Gergelynek Köbölkúti Annától, {263.} Köbölkúti János leányától való gyermekei, ú. m. Bőnyei Ferencz és Borbála, Sámsoni Hodosi Miklós neje, továbbá Papp Jánosnak ugyancsak Köbölkúti Annától való gyermeki ú. m. Papp István és Apollónia, Horváth Vid neje, a mely ügyben királyi helytartói parancs érkezett Szolnok vármegye tisztikarához,*Nagyv. Múz. Blt. mint a szintén Kraszna-Mihályfalvához tartozott Urka nevű pusztára vonatkozólag is láttuk.*V. ö. e mű III. k. 720. l.


Pósahalma. L. Bodótelke.

Pósatelek. L. Bodótelke.