Balázs

fia, András 1424-ben esküt tett le, a leleszi konvent előtt ötvened magával a Kusalyi Jakchiak ellen s a Deésházi Menyői László érdekében.*Jlt. 1444 jul. 11-dikén Balázs fiát Barlát, Antalt, más néven Gibártot, az őt Szilágyszegi Jakab fia Bálint őse révén megillető Szilágy-Szeg birtok egy kilenczedébe akarják beiktatni, de Szilágyszegi László a maga és Imre fia Mihály, Péter fia Pál, János fia Pál, Domonkos lánya Bereczkné Dorottya meg Gede lánya Pálfalvi Burján Istvánné Veronika nevében ellentmond.*Dl. 27,652.

Balázs Péter 1699-ben a magyarcsaholyi egyháznak egy ónkannát adományozott.

Balázs János 1812–1814. tasnádszántói, 1831–1833. böősházi, 1834–1836. görcsöni evang. reform. pap.