Beki

Dobán tünik föl ily nevű család (Beky) 1458-ban.*Csánki. I. k. 568. l.