Belényesi

1664 jul. 20-dikán Belényesi Judit nemzetes Csatáry Mihály neje.*Nagyv. Múz. Blt. más.

1669 márcz. 11-dikén ákosi jobbágyok elismerik, hogy Szilágyi Istvánné Békényessi Judith, óvári lakostól öt ákosi jobbágyot váltott ki Kis Ferencz. E jobbágyokat Nagylaki Györgyné Mezei Zsófia zálogosította volt el 102 forintért.*Szgy.

Belényesi Gábor, László, saját telkükön lakó, nemeskeszii adózó nemeseket fölvették a hadi segedelemhez járúlni képes személyek 1797-diki összeírásba. Gábor előfordúl a peleszarvadi kisebb birtokosok között is. Gábort (45 éves) és Boldizsárt (24 éves) gyalogosoknak vették föl a nemeskeszii fegyverfogható nemesek 1805-diki névsorába. Gábor, nemeskeszii nemes homagiális esküt is tett.