{132.} Bencze

1589-ben Báthori Zsigmond, erdélyi fejedelem meghagyja, hogy Pétérffalva-i Bencze Istvánt iktassák néhai Sarmasághi Miklós Récse krasznavármegyei és Gurzófalva középszolnokvármegyei birtokaiba, melyek egy időben Réway Anna, előbb Kusalyi Jakcsi Boldizsár, majd Sarmasághi Miklós özvegye kezén voltak.*Gencsi-lt. nr. 740.

1790-ben Közép-Szolnok vármegye közönsége visszahelyezte Bentze Tivadar (Togyer), oláhnádasdi nemest előbbi adómentességébe azon megokolással, hogy rég óta nemességben él («régi usussa nemességének»).*Kelt Ippon. Papirosra nyomott pecsét. Orsz. lt. Gy. f. kápt. cent. S. 49.

A Bencze-család tagjai Oláh-Nádasdról (Tógyer a főbb birtokosok közt, mások adózó nemesek), Illésfalváról (Gligor saját telkén lakó adózó nemes), Leléről (Tógyer oláh kántor) szerepelnek az 1797-diki összeírásban. 1805-ben Vaszalika, Vonucz és Gligor oláhnádasdi adózó szabad állapotú lakosok.