Bende

Pált (38 éves) lovasnak vették föl a tasnádi fegyverfogható nemesek 1805-diki névsorába. Homagiális esküt is tett.