Polyán.

Polyán néven több község fordult elő megyénkben, a ma is meglevő Polyánokon kivül. Ezek egyike 1325-ben*Gr. Erdődy ltár Galgóczon. szintén Polyán, mely a Bánffy Dénes fiai között történt osztály alkalmával Tamásnak jutott a mezővel együtt, mely előbb Bogáthoz tartozott és most Hagymáshoz csatoltatván, önállósága megszünt. Bogáta és Hagymás közt feküdt, jelenleg Alsó-Hagymás egyik határrésze.

Pálcza-Polyán. Ez először 1702-ben*Weér cs. ltára és Torma gyüjt. fordul elő. Csicsó-Polyánt a Weérek, Blenke-Polyánt, ma Blenkemező, a Ráczok birták. A fiskus a Ráczokat perbe fogta Polyánért, de mivel a három Polyán közül kimutatni nem tudta, hogy melyik Polyánt perli s mily alapon, zavarban lévén Pálcza-Polyán miatt, melyet hogy ki bir, a vallatásokból sem derült ki s így 1772-ben*Erd. fiskusi ltár. Blenkemező a Ráczok birtokában maradt, de hogy Pálcza-Polyán hol feküdt, az adatokból kivehető nem volt. A múlt században Retteg közelében volt egy Pojéni puszta, állitólag Hideg-Retteg néven fordult elő, ez az előbb emlitett községbe olvadt.