Hitvallás

 

Valamint a teátrumi intézet céljára nézve minden más institútum-tól* különbözik: éppen úgy különböznek azok egymástól a bennek forgolódó személyekre nézve is. Más társaságokban bizonyos lépcsők vagynak, és kerülete kinek-kinek meg vagyon határozva, vagyon bizonyos illendőség, formula, melyet a társasági személy által nem hághat, ha magát vagy rendeltetésének helyét megsérteni nem akarja. A teátrális társaság hasonló egy kerékhez, melynek kerületét a terhe egyformán érdekli; a cél, ahová sietnek, egy; egyforma az indítóok, egyforma a jutalom is, tudniillik a becsületbéli jutalom. Ebből származik a maga munkálódásának érzése; érzése annak, hogy ő annyi, mint a harmadik; abban való meggyőződése, hogy az ő használatossága a publikumot tekintve éppen annyi, mint akár melyik társáé.

 

(Benke József:* Története ezen játszótársaságnak 1806–1810, 29.)*
Hátra Kezdőlap Előre