Kótsi Patkó János* emlékezete

 

Kótsi testére nézve középtermetű, de jól alkotva, arcvonásaiból komolyság, tekintet és valódiság látszik; társalkodási módja nemes, igaz, szemérmes és csendes; emberbecsülés legnagyobb maximá-ja,* s hogy úgy tegyem ki, gravis tónusú* mindazokban, amik egy pallérozott ember köréhez tartoznak; játszása természetes, annyira, hogy róla, mint Brockman* elsőrangú német híres színjátszóról, el lehetett mondani, hogy azon nézőnek, ki nem a természetességben kereste a mívészséget, eleinte alig tetszett; akciói nemesek és ízelítve; mimikájában, amely személyt magára vett, annak karaktere, mint a phidiási* metszésekbe egészen kinyomva, előtűnve a néző lelkének; arcvonásai, szeme, egész arcolatja oly hatalmában volt, mint Rafael kezében a festőecset; mint Nagy Fridrik, mint Regulus megjelenve a deszkázaton, ráesmért a néző. Ifjabb éveiben az ifjú hősszerelmeseket játszotta, elegyítve néha a nagyobb karakterű öreg hősökkel: különösen tulajdon rolléi voltak az Embergyűlölő,* Hamlet,* II. Fridrik,* Molai Jákob,* Gróf Valtron, Generális Slenszheim,* Galotti Emíliá-ban* Odoardo; ezekben s több ezekhez hasonlókban maga által egyedül így lett ő a mívészi nevet igazán megérdemlő eredeti klasszikus színjátszó, természeti rendeltetése és talentuma után.

(…) Látta, hogy a század géniusza szárnyai még durvák rebbenni az ég felé, hiába törte- rontotta a sziklákat Hannibálként a Pyrénéieken;* hazament hát szántóföldjei mellé a nagy mívész, s csak távolról nézte, és érezte, hogy a teátrum éppen arra jutott, amire Mózes idejében a hieroglifikumok,* kereskedés, kenyérkeresés, oskolakószálás vagy mesterségekre úntak azílum-ává* leve; nem volt már semmi ellentállások már a gyülevészeknek, mint régen, mikor Caligula* maga képét bé akarván vitetni a jeruzsálemi templomba, a zsidók ellentállottak – itt minden szabadon gázolt a fennhelyen, s hadarászott anélkül, hogy tudná s csak megfoghatná bár a játékszín magos célját; elég volt nékik, ha tapsolt a nép…

 

(Csokonai Vitéz József* súgó: Erdélyi* első mívész, Kótsi Patkó János* színjátszói pályája)*
Hátra Kezdőlap Előre