A szövegek lelőhelye mostani első közlésünk sorrendjében

 

Szilágyi Pál: Egy nagyapa regéi unokájának. Bp. 1975, (Színháztörténeti Könyvtár 3.) [Fakszimile kiadás.]

Balog István: Egy agg magyar színész életéből. Makó 1927.

Déryné naplója. 1–3. köt. Bp., 1900.

Szuper Károly színészeti naplója. Bp. 1975. (Színháztörténeti Könyvtár 2.) [Fakszimile kiadás.]

Karacs Teréz: A régi magyar színészetről. = Teleki Blanka és köre. Bp. 1963.

Török Damascenus: Az időt töltő mulatságok és különös figyelemmel a játék-szín erköltsi tekintetben. Miskolc 1818.

Jakab István verse. = Hasznos Mulatságok, 1827. II. félév 273. 1.

Katona József: A rózsa. = Katona József és Madách Imre válogatott művei. Bp. 1974.

Arany János levele Gyulai Pálhoz. = Arany János válogatott prózai munkái. Bp. 1968.

Bolond Istók. = Arany János összes művei. 3. köt. Bp. 1952. [Kritikai kiadás.] Arany János szerepeiről lásd: Bayer József: Arany János színészi pályája. = Budapesti Szemle, 1888. [Az Országos Széchényi Könyvtár – a továbbiakban OSZK – Színháztörténeti Tárának színlapgyűjteménye.]

Arany János levele Toldy Ferenchez. = Arany János levelezése íróbarátaival. 2. köt. Bp. 1900. (Arany János összes művei XII.)

Petőfi Sándor levelei. = Petőfi Sándor összes művei. 7. köt. Bp. 1964. [Kritikai kiadás.]

Játékszíni zsebkönyv. Kecskemét 1843. (OSZK Színháztörténeti Tár.]

Jókai Mór: Megtörtént regék. Bp. 1897. (Nemzeti Kiadás 61.)

Petőfi Sándor versei. = Petőfi Sándor összes művei. I köt. Bp. 1951. [Kritikai kiadás.]

Szigeti József: Egy színész naplója. Pest 1856.

Szentgyörgyi István: Emlékeim. Kolozsvár 1923.

Vajda János: Töredékek egy vándorszínész naplójából. Vajda János összes művei. 4. köt. Bp. 1972.[Kritikai kiadás.]

Fáy András: A nemzeti színészet viszontagságai, s majdani megalapítása Pesten, hiteles adatok nyomán. = Fáy András színészeti tanulmányai. Bp. 1940.

Molnár György: Világos előtt. Szabadka 1880.

Benke József: Története ezen játszótársaságnak 1806–1810. = Magyar játék-színi Almanak. Pest 1818. [OSZK Színháztörténeti Tár.]

Csokonai Vitéz József: Erdélyi első mívész, Kótsi Patkó János színjátszói pályája. Zsebkönyv új–esztendei köszöntésül. Zsebkönyv Kolozsvár 1830. [OSZK Színháztörténeti Tár.]

Shakespeare–Schröder–Kazinczy Ferenc: Hamlet. Kazinczy Ferentz Kül-földi Játszó-színje. I. köt. Kassa 1790.

Miklós Miklós: Adomák néhai Jancsó Pál életéből. Vasárnapi Újság 1859. 234–235. 1.

Gyulai Pál: Vázlatok és képek. 1–2. köt. Pest 1867.

Grillparzer–Inántsi Pap Gábor: Sappho. Székesfehérvár 1820.

Szigligeti Ede: Magyar színészek életrajzai. Bp. 1878.

Bajza József: Megyeri Károly. = Athenaeum 1842. II. félév, 73. sz.

Gaál József: A peleskei nótárius. Bp. 1976. [Minikönyv kiadás.]

Búcsú. [OSZK Színháztörténeti Tár, Köszöntők.]
Hátra Kezdőlap Előre