Válogatott bibliográfia

 

Fontosabb írások, tanulmányok, megjelenésük időrendjében:

 

Bayer József: A magyar nemzeti játékszín története. 1–2. köt. Bp. 1887. 642, 494 l.

Bayer József: A magyar drámairodalom története. A legrégibb nyomokon 1867-ig. 1–2. köt. Bp. 1897. 541, 494 l.

Ferenczi Zoltán: A kolozsvári színészet és színház története. Kolozsvár 1897. 539 l.

Pukánszkyné Kádár Jolán: A budai és pesti német színészet története 1812-ig, játékszíni és drámairodalmi szempontból. Bp. 1914. 148 l.

Pukánszkyné Kádár Jolán: A budai és pesti német színészet története 1812–1847. Bp. 1923. 316 l.

Bayer József: Déryné. Déryné levelei. Bp. 1944., 200 l. (Madách Könyvtár 15.)

Csillag Ilona–Hegedüs Géza: A magyar dramaturgia haladó hagyományai. Bp. 1953 388 l.

Mályuszné Császár Edit: Adatok a magyar rendezés első évtizedeihez. Bp. 1962. III. l. (Színháztörténeti Könyvtár)

Magyar Színháztörténet. Szerkesztette: Hont Ferenc., Bp. 1962. 33 l. Válogatott bibliográfiát is közöl.]

Fekete Sándor: Petőfi, a vándorszínész. Bp. 1969. 219 l. (Irodalomtörténeti Füzetek 64.)

Solt Andor: Dramaturgiai irodalmunk kezdetei (1772–1826). Bp. 1970. 271 l.

Enyedi Sándor: Az erdélyi magyar színjátszás kezdetei 1792–1827. Bukarest 1972. 204 l.

Cenner Mihály: Magyar színészportrék katalógusa 1790–1944. Bp. 1973. 280 l.

Orosz László: Katona József. Bp. 1974. 239 l. (Nagy Magyar írók)

Pór Anna: Balog István és a XIX. század elejének népies színjátéka. Bp. 1974. 208 l. (Irodalomtörténeti Könyvtár 86.)

Enyedi Sándor: Déryné erdélyi színpadokon. Bukarest, 1975–152 l.

 

Bibliográfiák:

 

Staud Géza: A magyar színháztörténet forrásai. 1–3. köt. Bp. 1962–1963. 89, 82, 119 l. (Színháztörténeti Könyvtár 6., 8., 9.)

Staud Géza: Magyar színháztörténeti bibliográfia 1–2 köt. 469, 403 l.
Hátra Kezdőlap