BUDÁN [1836.] nov[ember]. 3-kán Udvarhelyi Miklós jutalmául adatott "Zampa" nagy daljáték. Irta Melesville, muzsikáját Herold, Elmenreich Friderika után forditá Szerdahelyi. – A' czimszerepet a' tapsokkal fogadtatott Lendvay ur adá, melly mennyivel nagyobb nehézségekkel van egybekötve, annyival több érdemet szerze előadójának, hogy azokkal megküzdeni tudott. Nem akarjuk ugyan ezzel mondani, mintha hiánytalannak találtuk volna; de ezeket részint L[endvay]. ur tökélyes erejének még helyre nem állása, 's talán némi bátortalanság, vagy a' mű nehezségeivel meg nem elég megbarátkozás okozák; 's igy hisszük, hogy L[endvay]. urban további gyakorlás után a' magyar Zampa igen jeles személyesitőt talál annyival inkább, minthogy a' magos hangokat az első quartettban, utósó duettban, 's egyebütt nehézség nélkül tudja kihozni, mit ritka tenorista tehet erőtetés nélkül. Ohajtottuk csak, hogy, az 1-ső felvonásban kivált, hangjai itt ott, hol szükséges, erősebbek voltak volna, és hogy a' gyengéd 's érzékenyebb dalok részeit egyszerűn ugy, mint irattak, 's minden czifrázás nélkül énekelte volna, p[éldának]. o[káért]. a' 2-dik felvonásban a' két leánykához, 's a' 3- ikban az ájult Camillához énekelt daljában; melly utóbbit egyébiránt illy lágyan, érzékenyen, és gyengédséggel szinpadunkon még nem hallottuk. Jelesen sikerült nagy ariája is a' 2-dik felvonásban [...]
(A Honművész írását idézi: A magyar színikritika kezdetei 1790–1837. Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket írta és a mutatókat készítette Kerényi Ferenc. Budapest, 2000. 1178. o.)

Vissza