MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


HERCZEG ESTERHÁZY PÁL NÁDOR

1635-1713


BUBICS ZSIGMOND
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL IRTA
MERÉNYI LAJOSA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ÉS
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL
SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1895

BUDAPEST
FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1895


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.
HERCZEG ESTERHÁZY PÁL NÁDOR[1][2]

Így kezdi a nádor közel nyolczvan éves pályafutásának gyermekkori feljegyzéseit.

Az a nyolcz évtized, melyre e ritka fényű pálya kiterjed, történeti emlékekben úgyszólván legdúsabb korszaka ezeréves múltunknak. E dús emlékek gyűjtése és feldolgozása körűl pedig íróink legjelesbjei szinte felűlmúlhatlan munkásságot fejtettek ki.

Újat ebből a korból köztörténetet író már nem igen nyújthat.

Munkánk czélja nem is lehet ez.

Feladatunknak ez úttal csupán azon családtörténeti feljegyzések kiegészítését és folytatását tekintettük, melyekről már Ipolyi annyi melegséggel emlékezett meg Nyáry Krisztina életrajzában, s a melyek – meg vagyunk győződve – annál osztatlanabb érdeklődésre fognak találni, minél szélesebb körben és minél több irányban érvényesűlt nemzetünk politikai, katonai és kulturéletében a galanthai és fraknói Esterházyak fejlesztő hatása.


1. KOPOGTATÓ A FRAKNÓI VÁRKAPUN.


Tartalom

ELSŐ KÖNYV
ŐSÖK ÉS ROKONOK.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

MÁSODIK KÖNYV.
GYERMEKÉVEK.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

HARMADIK KÖNYV.
AZ IFJÚ KOR.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

NEGYEDIK KÖNYV
A TÁBORNOK

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

ÖTÖDIK KÖNYV
A NÁDOR ÉS HERCZEG.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

FÜGGELÉK
GRÓF ESTERHÁZY MIKLÓS
NÁDOR VÉGRENDELETE

Jegyzetek