MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


DR. MÁRKI SÁNDOR

HORVÁTH MIHÁLY

1809-1878
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL KIADJA
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
DR. DÉZSI LAJOS

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM R.-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1917

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1917
A Magyar Történelmi Társulat alapításának félszázados évfordulójára


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.

Horváth Mihály 1809-1878[1]Horváth Mihály.
(Rákosi Nándor olajfestménye a M. Tud. Akadémia képes termében.)[2]


Tartalom

I. GYERMEKKORA ÉS TANULÓÉVEI.

II. KÁPLÁNSÁGA.

III. ELSŐ TUDOMÁNYOS MUNKÁI.

IV. NEVELŐSÉG.

V. BÉCSI TANÁRSÁGA.

VI. A FŐPAP.

VII. A SZABADSÁGHARCZBAN.

VIII. A MINISZTER.

IX. EGYHÁZPOLITIKÁJA.

X. TANÜGYI POLITIKÁJA.

XI. DEBRECZENTŐL ARADIG.

XII. A SZÁMÜZETÉS KEZDETE.

XIII. SVÁJCZBAN.

XIV. BRÜSSELBEN.

XV. NEVELŐSÉG OLASZORSZÁGBAN.

XVI. KIEGYEZÉS VAGY FORRADALOM.

XVII. OLASZORSZÁGBAN.

XVIII. ÚJ ÉLET GENÈVEBEN.

XIX. A HUSZONÖTÉV TÖRTÉNETE.

XX. A FÜGGETLENSÉGI HARCZ TÖRTÉNETE.

XXI. MAGYARORSZÁG TÖRTÉNELME.

XXII. EMIGRÁCZIÓ ÉS KIEGYEZÉS.

XXIII. CSALÁD ÉS HAZA.

XXIV. AZ AMNESTIA.

XXV. ITTHON.

XXVI. TUDOMÁNY ÉS POLITIKA.

XVII. UTOLSÓ MŰVEI ÉS HALÁLA.

Jegyzetek