MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


DR. MÁRKI SÁNDOR

II. RÁKÓCZI FERENCZ

(1676-1735)


I. KÖTET
1676-1707


A MAGYAR TUD. AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL
KIADJA
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
DR. DÉZSI LAJOS

A BAY ILONA-PÁLYADÍJJAL JUTALMAZOTT MŰ

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM R.-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1907

BUDAPEST
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT
1907


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.Tartalom

ELŐSZÓ.

BEVEZETÉS.
ISTENNEL, A HAZÁÉRT ÉS SZABADSÁGÉRT.

I.
AZ ÖRÖKLÖTT MAGYAR LÉLEK.

II.
CUM DEO!

III.
PRO PATRIA!

IV.
PRO LIBERTATE.

I. KÖNYV
RÁKÓCZI IFJÚSÁGA.

I.
A SZÜLŐI HÁZ.

II.
AZ ELSŐ HÉT ESZTENDŐ.

III.
A KIS RÁKÓCZI A TÁBORBAN.

IV.
MUNKÁCSTÓL BÉCSIG.

V.
RÁKÓCZI NEVELTETÉSE.

1. MAGYARORSZÁGBAN.

2. AUSZTRIÁBAN.

VI.
BÉCSBEN ÉS OLASZORSZÁGBAN.

VII.
RÁKÓCZI HÁZASSÁGA.

II. KÖNYV.
RÁKÓCZI KÖZÉLETÉNEK KEZDETE.

I.
A SÁROSI FŐISPÁN.

II.
A PARASZTHÁBORÚ 1697-BEN.

III.
HÉTKÖZNAPOK.
(1697-1700.)

IV.
RÁKÓCZI TERVEI S ELFOGATÁSA.
(1700-1701.)

V.
RÁKÓCZI FOGSÁGA.
(1701.)

VI.
RÁKÓCZI MENEKÜLÉSE.
(1701.)

VII.
LENGYELORSZÁGBAN.
(1701-1702.)

VIII.
HÍREK A HAZÁBÓL ÉS A KÜLFÖLDRŐL.
(1702.)

IX.
A NÉP BEHÍVJA RÁKÓCZIT.
(1703.)

III. KÖNYV.
A SZABADSÁGHARCZ KEZDETE.

I.
A FÖLKELÉS OKAI.
(1703.)

II.
HAZAINDÚLÁS.
(1703.)

III.
A SZABADSÁGHARCZ KEZDETE.
(1703.)

IV.
AZ ELSŐ SIKEREK.
(1703.)

V.
RÁKÓCZI SZATMÁR ALATT.
(1703).

VI.
RÁKÓCZI ÉS A KÖZNÉP.
(1703.)

VII.
A NEMZET MEGMOZDÚLÁSA.
(1703.)

VIII.
FELEKEZETISÉG ÉS KÜLFÖLDIESKEDÉS ELLEN.
(1704.)

IX.
RÁKÓCZI ÉS BERCSÉNYI.

X.
A GYÖNGYÖSI ELSŐ ÉRTEKEZLET.
(1704 márczius.)

XI.
A DUNÁNTÚLI ÉS A RÁCZ HADJÁRAT.
(1704.)

XII.
RÁKÓCZI ÉS A SZERBEK.

XIII.
A GYÖNGYÖSI MÁSODIK ÉRTEKEZLET.
(1704. augusztus-szeptember.)

XIV.
A SELMECZI ÉRTEKEZLET.
(1704. október.)

XV.
A NAGYSZOMBATI CSATA.
(1704 deczember 26.)

XVI.
RENDÜLETLENŰL.
(1705. januárius-februárius.)

XVII.
RÁKÓCZI EGERBEN.
(1705 első negyedében.)

IV. KÖNYV.
ÖRÖKÖS KIRÁLYSÁG ÉS VEZÉRLŐ FEJEDELEMSÉG

I.
RÁKÓCZI ÉS AZ ELSŐ ÖRÖKÖS KIRÁLY.
(1705.)

II.
A NYÁRI HADJÁRAT 1705-BEN.

III.
A PUDMERICZI CSATA.
(1705 augusztus 11.)

IV.
AZ ORSZÁGGYŰLÉS ESZMÉJE.
(1705.)

V.
A SZÖVETKEZETT RENDEK VEZÉRLŐ FEJEDELEMSÉGE.
(1705.)

VI.
AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG.
(1704-5)

VII.
RÁKÓCZI ERDÉLYI HADJÁRATA.
(1705.)

VIII.
RÁKÓCZI ÉS A NEMZETISÉGEK.

1. A RUTHÉNEK.

2. A TÓTOK.

3. A ROMÁNOK

4. A SZÁSZOK.

IX.
A NAGYSZOMBATI BÉKEALKU A MISKOLCZI TANÁCSÜLÉSEKIG.

X.
ERDÉLY FÜGGETLENSÉGE.
(1706.)

XI.
RÁKÓCZI ÉS HORVÁTORSZÁG.

XII.
A FEJEDELEMASSZONY KÜLDETÉSE.

XIII.
«NE HIGYJ, MAGYAR A NÉMETNEK!»
(1706.)

XIV.
RÁKÓCZI ESZTERGOM ALATT.

XV.
AZ 1706. ÉVI ŐSZI HADJÁRAT.

XVI.
A ROZSNYÓI TANÁCSÜLÉSEK.
(1706 deczember 18. – 1707 februárius 5.)

XVII.
A FEJEDELEM ERDÉLYI ÚTJA.

XVIII.
AZ UTOLSÓ FEJEDELMI BEIKTATÁS ERDÉLYBEN

XIX.
HAZATÉRÉS MAGYARORSZÁGBA.
(1707.)
KezdőlapElőre