MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


DR. MÁRKI SÁNDOR

II. RÁKÓCZI FERENCZ

(1676-1735)


II. KÖTET
1707-1708


A MAGYAR TUD. AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL
KIADJA
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
DR. DÉZSI LAJOS

A BAY ILONA-PÁLYADÍJJAL JUTALMAZOTT MŰ

THALY KÁLMÁN EMLÉKÉNEK

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM R.-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1907

BUDAPEST
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT
1907


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.


Címlap[1]II. RÁKÓCZI FERENCZ.
(A marosnémetii gr. Kuun-kastély olajfestményéről.)[2]


Tartalom

ÖTÖDIK KÖNYV.
A FÜGGETLENSÉG ÉS EURÓPA

I.
AZ ÓNODI ORSZÁGGYŰLÉS KEZDETE.
(1707.)

II.
A BÉKEPÁRT MEGTÖRÉSE.
(1707 június 6.)

III.
A FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT.
(1707 június 13-ikán.)

IV.
AZ ÓNODI ORSZÁGGYŰLÉS VÉGE.
(1707.)

V.
TILTAKOZÁSOK ÉS AGGODALMAK.
(1707 július-augusztus.)

VI.
RÁKÓCZI MEGHÍVATÁSA A LENGYEL TRÓNRA.
1707 július 4.-augusztus 20.

VII.
RÁKÓCZI SZÖVETSÉGE A CZÁRRAL.
1707 augusztus 22.-szeptember 24.

VIII.
RÁKÓCZI ÉS EURÓPA.
1707 szeptember-október.

HATODIK KÖNYV.
NEMZETI KORMÁNY, NEMZETI HADSEREG.

I.
A FEJEDELEM.

II.
A FEJEDELEM A GYŰLÉSEKEN.

III.
A KORMÁNYTANÁCS ÉS KANCZELLÁRIA.

IV.
A VÁRMEGYÉK ÉS A VÁROSOK.

V.
A BÍRÓSÁGOK.

VI.
RÁKÓCZI MINT HADÚR.

VII.
RÁKÓCZI RENDES HADAI.

VIII.
A MEZEI HADAK.

IX.
A HADVEZÉREK.

X.
A TISZTIKAR.

XI.
A HADSEREG FEGYVERZETE.

XII.
A HADSEREG ELLÁTÁSA.

HETEDIK KÖNYV
A GAZDASÁGI ÖNÁLLÓSÁG

I.
RÁKÓCZI PÉNZÜGYI POLITIKÁJA.
(1703-1707.)

II.
A BÁNYÁSZAT.

III.
A FÖLDMÍVELÉS.

IV.
AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS A VADÁSZAT.

V.
RÁKÓCZI ÉS A KINCSTÁR URADALMAI.

VI.
RÁKÓCZI ÉS A MAGYAR IPAR.

VII.
RÁKÓCZI ÉS A KERESKEDELEM.

VIII.
A KÖZLEKEDÉSÜGY.

NYOLCZADIK KÖNYV.
NEMZETI MŰVELTSÉG

I.
A VALLÁSSZABADSÁG.

II.
RÁKÓCZI ÉS A KATHOLIKUSOK.

I. A PÁPA ÉS A KEGYÚRI JOG.

II. A VILÁGI PAPSÁG.

III. A SZERZETESRENDEK.

III.
RÁKÓCZI ÉS A GÖRÖGKELETIEK.

IV.
RÁKÓCZI ÉS A PROTESTÁNSOK.

V.
RÁKÓCZI ÉS AZ ISKOLÁK.

VI.
RÁKÓCZI ÉS A TUDOMÁNYOK.

I. RÁKÓCZI A TUDOMÁNYRÓL ÉS A BABONÁRÓL.

II. A LEGINKÁBB MŰVELT TUDOMÁNYOK.

III. POLITIKA, HÍRLAPÍRÁS ÉS TÖRTÉNELEM.

VII.
RÁKÓCZI ÉS AZ IRODALOM.

VIII.
RÁKÓCZI ÉS A MŰVÉSZETEK.

KILENCZEDIK KÖNYV.
A FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚ

I.
ERDÉLY MÁSODIK ELVESZTÉSE.
1707-1708.

II.
A MAGYARORSZÁGI HADJÁRAT.
(1707-8.)

III.
A POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉS.
(1708.)

IV.
KÉSZÜLŐDÉSEK.
(1708.)

V.
KIRÁLYKERESÉS.

VI.
AZ 1708. ÉVI HADJÁRAT.
– 1708 június 15 – július 31. –

VII. A TRENCSÉNI CSATA.
– 1708 augusztus 3. –

VIII.
HEJH, RÁKÓCZI, BERCSÉNYI!
(1708. augusztus.)

IX.
AZ EGRI TANÁCSÜLÉSEK.
(1708 szeptember 6-25.)

X.
RÁKÓCZI A TISZÁNTÚL.
(1708. október 3.-november 17.)

XI.
A SÁROSPATAKI ORSZÁGGYŰLÉS.
1708. november 28.-deczember 17.

Jegyzetek
HátraKezdőlapElőre