MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


DR. MÁRKI SÁNDOR

II. RÁKÓCZI FERENCZ

(1676-1735)


III. KÖTET
1709-1735


A MAGYAR TUD. AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL
KIADJA
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
DR. DÉZSI LAJOS

A BAY ILONA-PÁLYADÍJJAL JUTALMAZOTT MŰ

THALY KÁLMÁN EMLÉKÉNEK

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM R.-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1910

BUDAPEST
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT
1910


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.

CIMLAP[1]II. RÁKÓCZI FERENCZ.
A m. tört arczképcsarnok eredeti olajfestményéről.[2]


Tartalom

TIZEDIK KÖNYV
A HON VÉDELME MUNKÁCSBÓL

I.
MUNKÁCSON.
– 1709. januárius 1.-május 2. –

II.
A KÜLFÖLD ÉS A MAGYAR KÉRDÉS.
– 1709. május 2-julius 29. –

III.
A HAZA ATYJA – A HAZA ELLENSÉGE.
– 1709. július 23-október 12. –

IV.
A HUSZTI GYŰLÉS ÉS A LENGYEL HADAK.
– 1709. szeptember-deczember. –

V.
AZ UTOLSÓ TÁMADÓ HADJÁRAT.
– 1710. januáriusában. –

VI.
TÉLI SZÁLLÁSON.
– 1710. januárius-márczius. –

VII.
A LENGYEL SZÖKEVÉNYEK ÉS A CZÁR.
– 1710. márczius 25.-május 30. –

VIII.
A DUNA-TISZA KÖZÉBEN.
– 1710. június-július. –

IX.
A PESTIS.

X.
RÁKÓCZI UTOLSÓ NYARALÁSA SZERENCSEN.
– 1710. augusztus 2.-október 5. –

XI.
A VÉG KEZDETE.
– 1710. október 5.-deczember 5. –

XII.
RÁKÓCZI, KÁROLYI, PÁLFFY.
– 1710 deczember. –

XIII.
A LENGYELORSZÁGI KIRÁNDULÁS.
– 1711 januárius. –

XIV.
LEVÉL A CSÁSZÁRHOZ.
– 1711 januárius 30.-februárius 3. –

XV.
BÚCSÚ A HAZÁTÓL.
– 1711 februárius 22. –

TIZENEGYEDIK KÖNYV
LENGYELORSZÁGBAN

I.
RÁKÓCZI ÉS KÁROLYI UTOLSÓ TALÁLKOZÁSA.
– 1711 márczius 26-28. –

II.
A MAGYAR SZÖVETSÉG BOMLÁSA.
– 1711 április. –

III.
A SZATMÁRI BÉKE.
– 1711. május 1. –

IV.
REÁLIS ÉS IDEÁLIS POLITIKA.

V.
A HÁRMAS TALÁLKOZÁS.
– 1711. május. –

VI.
MINDENBEN CSALÓDVA.
– 1711 június 25.-augusztus 29. –

VII.
PÉTER CZÁR TÁRSASÁGÁBAN.
– 1711. augusztus 29.-november 18. –

VIII.
DANCZKÁBAN.
– 1711 november 19.-deczember 31. –

IX.
AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉS A BUJDOSÓK.
– 1712. –

X.
AZ UTRECHTI KONGRESSZUS ÉS RÁKÓCZI.
– 1712. –

TIZENKETTEDIK KÖNYV.
FRANCZIAORSZÁGBAN.

I.
A TENGEREN.
– 1712 november 9.-deczember 8. –

II.
ANGLIÁBAN.
– 1712 deczember 8.-1713 januárius 13. –

III.
FOGADTATÁS FRANCZIAORSZÁGBAN.
– 1713 januárius 13.-április 27. –

IV.
AZ UDVARBAN.
– 1713. április-junius. –

V.
UDVARI VADÁSZATOK.
– 1713 május 10.-1714 márczius 23. –

VI.
BÉKE A CSÁSZÁRRAL ÉS A BIRODALOMMAL.
– 1714 márczius 11.-szeptember 12. –

VII.
VÁGYAKOZÁS MÁS ÉLETRE.
– 1714. szeptember-1715. április. –

VIII.
XIV. LAJOS HALÁLA.
– 1715 szeptember 1. -

IX.
SZÁMŰZETÉS ÉS REMETESÉG.
– 1715 június 10.-1716 márczius 27. –

X.
RÁKÓCZI ÉS III. AHMED SZULTÁN.
– 1716-1717. –

XI.
BÚCSÚ FRANCZIAORSZÁGTÓL.
– 1717. szeptember 16. –

TIZENHARMADIK KÖNYV
TÖRÖKORSZÁGBAN.

I.
MARSEILLETŐL DRINÁPOLYIG.
– 1717 szeptember 14.-november 7. –

II.
A MAGYAR-TÖRÖK-SPANYOL SZÖVETSÉG.
– 1717 november 26.-1718 márczius 15. –

III.
DRINÁPOLYBAN.
– 1718 április-július. –

IV.
BÖJÜKDERÉBEN.
– 1718. augusztus-szeptember. –

V.
JENIKÖIBEN.
– 1718 szeptember 22.-1719 februárius 25. –

VI.
TRÓN VAGY BILINCS.
– 1719 április-szeptember. –

VII.
BUJDOSÁS A BUJDOSÁSBAN.
– 1719 október-1720 április. –

VIII.
A RODOSTÓI ÉLET KEZDETE.
– 1719-1720. –

IX.
«NAGYSZERŰ ÁLMOK.»
– 1721-1722. –

X.
SZOMORÚ NAPOK.
– 1722. –

XI.
POLITIKAI HALDOKLÁS.
– 1723-1725. –

XII.
«MUNKÁK ÉS NAPOK.»
– 1725-1727 –

XIII.
APAI GONDOK.
– 1727-1729. –

XIV.
RÁKÓCZI IRODALMI MUNKÁSSÁGA.
– 1730 –

XV.
OTTHON ÉS A BUJDOSÁSBAN.
– 1730-1732. –

XVI.
RÁKÓCZI VÉGRENDELETE.
– 1732. október 27. –

XVII.
AZ UTOLSÓ HÁBORÚS TERVEK.
– 1733-1735. –

XVIII.
A FEJEDELEM HALÁLA.
– 1735 április 8. –

XIX.
A BUJDOSÓK ÉS AZ UTOLSÓ RÁKÓCZIAK.
– 1735-1780 –

BEFEJEZÉS.

Jegyzet
HátraKezdőlap