21 Verancsics Antal Kassa város tanácsának*

1560. november 10. Eger

Eszes és bölcs uraink, tiszteletre méltó barátaink! Üdvözletünket küldjük és Kegyelmetek figyelmébe ajánljuk magunkat.

Mivelhogy házainkban néhány ép üvegablak hiányzik, s ehhez értő emberek városunkban nem találtatnak, kérjük tehát Kegyelmeteket, küldjenek egy mestert, aki jobb a többi kézművesnél. Hozzon magával üveget, ólmot és minden mást, amire szükség lehet. Gondoskodni fogunk a fizetségéről, amellyel meg lesz elégedve. Kegyelmetek küldjék őt csak Heczéig [Hejcéig], onnan a bíró hozza majd szerszámaival együtt Egerbe. Kérjük, hogy ne halogassák Kegyelmetek ezt a dolgot, hanem amint lehet, gondoskodjanak róla. Isten óvja Kegyelmeteket.

Egerben, az Úr 1560. esztendejében, november 10-én

Verancsics Antal egri püspök, Heves és Borsod örökös ispánja

Uray Piroska fordítása latinból

Kemény, TT 1895. 207. Nr. 1.
Hátra Kezdőlap Előre