24 Károlyi Gáspár Kassa város tanácsának

1563. december 9. Gönc

Bölcs és megfontolt férfiak, a Jézus Krisztusban tisztelendő uraim! Állandó és alázatos szolgálatomat ajánlom.

Minthogy nem kevésbé szükséges mások érdekeit szolgálni, mint a sajátunkat, ennélfogva ezektől a jó és kegyes férfiaktól, akik tanulni indultak Wittenbergbe, és arra kértek, vállalkozzam rá, hogy Méltóságtoknál beajánljam őket, nem tudtam megtagadni ezt a segítséget. Nem is lett volna tisztességes megtagadni, bármelyikünk kapta ugyanis Isten Szent Lelkét Isten kegyelmének testámentumában, értenünk kell ahhoz, hogy atyafiaink és barátaink minden jó vagy rossz helyzetét magunkénak tartsuk. Őket tehát, tudniillik Szamosfalvi Andrást és Károlyi Miklóst (akik közül az előbbi Szántón, az utóbbi Tállyán volt rektor) ajánlom Méltóságtok figyelmébe, fogadják el őket Méltóságtok mint sajátjukat, és karolják fel úgy, mint Isten egyházának egykoron majd hasznos tagjait. Hogy mást ne mondjak róluk, már most nagy haszonnal az Úr egyházának vezetői lehetnének, és irigység nélkül állíthatom, hogy sokaknál többet is érnek, de ahová szólítja őket az Úr, oda kell menniük. Hallom, van ott némi pénz, amelyet nem tudom, melyik kegyes ember végrendeletileg a tanulókra hagyott, s ez letétben van helyezve Zsigmond deák és Ferenczi Péter uraknál. Ezt a pénzt más, világi dolgokra fordítani bizonyára nem illene, mivel gyalázat származik belőle Istenre és a halandó emberre, sőt még az Úr egyházára is. A históriákat is idézhetném még, ha az időm engedné, amelyek megmutatják, hogy sokak rettentő módon megbűnhődtek, amiért az egyház javaira törvén más, világi célokra használták azokat. Megígérték ezek az urak, akiket az előbb említettem, hogy ennek a pénznek egy részét odaadják ezeknek a férfiaknak, amennyiben Méltóságtok hozzájárulnak. Titeket, igen tisztes férfiak, külön-külön is arra kérlek, egyszersmind biztatlak is, hogy amennyire tőlünk telik, az Úr egyházának szükségét belátván ne hagyjuk cserben azt. Ezért nemcsak hogy nem kell Méltóságtoknak az említett férfiak ígéretével szembeszállni, de inkább biztatni illik őket, hogy annak a pénznek egy része ezek tanulmányaira jusson, a tanulás nekik bizonyára az életnél is drágább. Ha ezt megtették Méltóságtok, igen kedves lesz ez elsősorban az Istennek, s aztán az egyháznak.

Kívánom, éljenek Méltóságtok egészséggel az Úrban. Kelt Göncről, az 1563. esztendőben, december 9-én.

Károlyi Gáspár,

az Isten egyházának pásztora Göncön

Szabó András fordítása latinból

Kemény, TT 1889. 605. Nr. 1. S. k.
Hátra Kezdőlap Előre