59 Lackner Ádámné Consul Anna Lackner Kristófnak

1592. december, Sopron

Kedves fiam, Kristóf,

leveledet, melyet nekem a 92-es év decemberének elején küldtél, hogy Cergius [Karg] magister úr levelével megérkezett, abban elegendően tájékozódtam, és megértettem, hogy Nastinger magister úr a levelet, melyet én írtam, késedelemmel juttatta el. Leveled, melyet nekem írsz, és választ kérsz uraimtól téziseidre és leveledre, melyet én nekik átadtam, erre még kevés válaszom van.* Minden szétosztatlan fekszik a városházán, már többször kérelmeztem a választ. Így a tiszteletre méltó tanácsnak nincs füle, hogy meghallja. Azt kell hinnem, hogy nem sok ügyet vetnek az ilyen szükséges tudományra, kevesen vannak közülük, akik megértik, azt kell hinnem Nagyról, Tamisch és Faut úr is kevésnek találják az ügyet, bosszantó számukra ugyanezeket a téziseket csak egyszer is a kezükbe venni, és megnézni, mi a te szorgalmad és munkád. Ha kedvük és szeretetük lenne ehhez, nem lehetséges, hogy ilyen sokáig csinálnák, maguk előtt feküdni hagynák, mint a többiek akkor talán kézbe vennék a dolgot, és nyilatkoznának, hogy mi benne a tiéd, mi másé. A leggyorsabban megírom neked, legyen egy kis türelmed, te értékeld őket, hogy mit tartanak róla, azt kell hinnem, a jó urak nem sokat kérdezősködnek utána, hogy te keveset tanulsz-e, vagy sokat. Semmibe sem veszik, ha szeretnék a tanult embereket, maguk is inkább nagyobb becsben lennének.

Azért aggódom, hogy Isten keményen megbüntet minket mindnyájunkat. Minden olyan rosszul megy, és nagyok a változások ebben az időben nálunk. Ami a háborút illeti, amint mondod, hogy hamarosan kezet emelnek ránk, ezen csodálkozom, nálunk azt mondják, mindenki elvonul, az elintézetlen dolgok végett ismét mindenki hazavonul.*

Gabelmann úr pénze miatt már intézkedem, aranya nem nyom húsz dukátot sem, néhány dukáttal könnyebb volt, és a kereskedők is szeretnék [!], az olvasztás után nem volt a mérlegen több, mint 19 [dukát?] nehéz, ehhez adtam még 11 dukátnyit, úgyhogy harminc dukátnyival hosszabb lesz.* Azonban az lenne a tanácsom, hogy nekem az úr még 20 dukátot küldjön, így százdukátnyit nyom majd súlyban, és azt a hosszat kapja meg, ami a méret. Az úrnak háromszor is gazdagon körül fogja érni a nyakát, mert ahogy a méretet láttam, hamarjában összeszedtem a pénzt, ebből kiderült, a pénz egy kicsit hosszabb lett volna, mint a hossz fele, és ha még ötven dukát hozzájön, ez könyökhosszig ér [?], ezt mondhatod Gabelmann-nak.

Születésnapodról, miként írod, nem tudok mást, mint Erzsébetkor, ez az Új Naptár* szerint november 19, nálunk piacnap minden időben évenként, ezután harmadik napra jöttél te a világra és vittek téged keresztelőre, a keresztkomák voltak Pápai Imre úr, Adam Seibid és Hans Steiner felesége. Ez történt [15]71-ben Erzsébet után harmadik napra [november 22-én], mint már mondtam is.

Kovács József László fordítása németből

Kovács, MKsz 1977. 172-173. S. k.
Hátra Kezdőlap Előre