71 Johann Kepler Szenci Molnár Albertnak

1605. február 13. Prága

Üdvösséget az Úrban. Megkaptam, Molinarius [Molnár], mindkét igen kedves leveledet: a másodikat a magyar szótárral egyetemben. Ez drága nékem a szerző miatt, ámbár azt kívántam volna, hogy nagyobb hasznodra fordítsd. De ha a magad hasznára is van mit fordítanod, nagy hálával megtartom. Köszönöm, hogy eljártál ügyemben: most a dolog rendben van. Úgy tetszett ugyanis, hogy Suenderrel túl nagy volna a kapkodás, és a megbánástól hajtva tartottam vissza a levelet; emez Odontius felől nagy reményeket táplálok, hogy az ügy mindkettőtöknek hasznára, akadémiátoknak pedig tisztességére lesz. Olvasd el te is, amit hozzá írtam. A többi példányokat eljuttattam; azt hiszem, máz választ is kaptál. Kívánságod szerint átadtam üdvözleteidet az ismerősöknek, hálával fogadták, és meghagyták, hogy viszont üdvözleteiket jelentsem néked.

Omniátokat Wacker nevéhez illő arccal fogadta,* nyilván kedvezőbbel, mint a duds-t [?], de mégis méltónak ítélte arra, hogy válaszversekkel és poétai csipkelődésekkel támadjon ellene.

Félek itt a hajdúktól: bölcsességem szerint az lett volna a legjobb, ha a legelején elfojtják mozgalmukat. Mert a császár [II. Rudolf] ellenük készül, és egyikük nem érti meg a másikat.

Bocskayt pénzével együtt a tekintélye is elhagyta, amint mondják, és ő maga ölte meg kapitányait. Radáh vajdáról azt is mesélik, hogy elfoglalta a Váradtól négy mérföldre fekvő fellegvárat, és Petzet megszabadította. A jámborok Istene ismerje ki magát ezekben a viharokban. Légy egészségben, szeress, és ajánlj a derék férfiak figyelmébe.

05. febr. 13-án. Odaadó barátod:

J. Kepler.

[Ui.:] Hoer doktorral magam beszéltem. Azt óhajtja, hogy keresse fel Odontius és pártfogója is; ezt nagyvonalúan megígérte, és úgy hiszem, már úton van hazafelé. Fogjatok hát hozzá tüstént, amit meg akartok tenni, nehogy ne találjátok otthon. Tengalius is azt szeretné, ha ott volna mellette mesterségünk egy kiválósága, igen becsületes tiszteletdíjat ígér, fényesebbet talán akármilyen professzornál.

Kurcz Ágnes fordítása latinból

Sz. M. A. 565–566. Nr. 6.
Hátra Kezdőlap Előre