111 Lackner Kristóf Sopron város belső tanácsának*

1617. április 6. Sopron

Nemes, erős, bölcs, különösen kegyes, baráti, szerető Uraimék!

Amit egy keresztény hatalomnak szerencsés uralkodásához kívánni lehet, azt kívánom én mind e szabad királyi város Tiszteletreméltó Tanácsának, mind hőn szeretett szülőföldemnek, szívemből.

Azonban hogy ez az én hajlandóságom mind Uraságtok előtt, mind a Tiszteletreméltó Külső Tanács előtt világosabban mutatkozzék, nem tudtam alkalmasabb érvet kitalálni, mint a mellékelt Cura regiámat, melyet Uraságtoknak a közelmúltban a városházán nyilvánosan előadattam, remélhetőleg nem különös haszon nélkül, a városnak ajánlom; hogy azonban tehetségem szerint szülőföldemnek még jobban emlékezetes maradjon (mert mi emberek mindnyájan halandók vagyunk), ezért ezt a Cura regiát közzétetettem és kinyomattam.* Mivel ezt senkinek nem ajánlhattam illendőbben fontos meggondolásból, mint Uraságtoknak, ezért a Tiszteletreméltó Tanácsot joggal más nagy pártfogók elé helyeztem, és ezt nevükre írtam, ígértem és ajánlottam. Kiválóságtoknak különös hajlandósággal íme átnyújtom, annak reményében, hogy Uraságtoknál a tisztességes, keresztényi és dicsérhető vállalkozásom tetszést nyer és irántam kegyesek maradnak. Minden időben teljesen önként adósukként magamat és mindnyájunkat a Magasságbeli védelmébe ajánlom.

Abban sem kételkedem, hogy a Tiszteletreméltó Külső Tanács Uraságtok megkülönböztető jó véleménye alapján szülőföldem iránti ragaszkodásomat tetszéssel fogadja.

Sopron, 1617. (március 24.) április 6.*

Uraságtok szolgálatra kész Lackner Kristófja

mindkét jog doktora*

Kovács József László fordítása németből

Kiadatlan. Soproni Városi Levéltár, Lad. XXXV. et KK, fasc. IV. Nr. 12/51. S. k.
Hátra Kezdőlap Előre