155 Pázmány Péter II. Ferdinándnak

1636. október 12. Pozsony

Szent Felség!

Hogy miként állnak az erdélyi fejedelem [I. Rákóczi György] ügyei,* saját futárja útján fogja Felségtekkel közölni.

Felségtek kegyességéhez és igazságosságához méltó, hogy a jelenlegi helyzetben, amennyire a török béke nyílt megsértése nélkül lehetséges, támogatást kapjon a fejedelem. Erről a dologról valamivel bővebben írtam kancellár uramnak [Lippay Györgynek]. Nem akarom ugyanis Felségteket, aki az államnak oly sok és oly súlyos terhét viseli, hosszas írásommal feltartani.

Imádkozom Istenhez, hogy Felségteket sokáig és a lehető legnagyobb szerencsében oltalmazza meg.

Pozsony, 1636. október 12.

Legszentebb Felségtek legalázatosabb és legelkötelezettebb szolgája:

Pázmány bíboros s. k.

Téglásy Imre fordítása latinból

Hanuy, 2. 711. Nr. 1068. S. k., eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre