214 Selyei Balog István Teleki Mihálynak

1663. szeptember 8. Huszt

Az ur Jésus kegyelmét kívánom kegyelmednek. Levelében kegyelmed mit kívánjon értem, én ha miben tudhatnék szolgálni kegyelmednek, jó szívvel cselekedném, noha kegyelmed igen elfeledkezett immár felőlem, mert amint a régiek mondották: honores mutant mores [a méltóságok megváltoztatják a szokásokat]. De mindezekről másszor.

Ami pedig a kívánt dolgot illeti, kívánom, hogy az úr Isten legyen asszonyomnak őkegyelmének [Veér Juditnak] bölcs orvosa és örvendeztesse meg kegyelmeteket boldog véggel. Kegyelmeteknek csak otthon való orvosságokat írok, de igen jók. A polypodiumot ismerheti kegyelmed, melyet szent János gyökerének is hínak, a kősziklákon terem, igen édes, olyant szedessen kegyelmed, törjék meg igen aprón, és mikoron a szülésnek idejét eljőni ismeri ember, kössék mind a két lába fejére és talpára, könnyebbíti a szülést.*

Azon kívül az bazsarózsának az magvában vegyen ember huszonötöt, avagy csak tizet is, ha többnek szerét nem tehetné ember, törjék meg azokat igen apróra és azután elegyítsék faolajban, mellyel kenjék meg az szülendő asszonnak az ágyékát, amint a szülő csont vagyon és a testét belől isteni kegyelméből facilizálja az partust [megkönnyíti a szülést]. Isten öntsön használható erőket mindezekben és kegyelmeteket tartsa meg a maga dicsőségére. Amen.

Költ Huszton, 8. Septembris, 1663.

Kegyelmednek jó szívvel szolgál

Selyei B. István ms.

Koncz, Prot. Közl. 1888. 223. Nr. 2. S. k., eredeti.
Hátra Kezdőlap Előre