34 György cseh királynak+

Felséges Fejedelem!

Megkaptuk Felségtek levelét, de király urunk távolléte miatt nem válaszolhattunk reá, mivel annak a levélnek írásakor, amelyiknek a másolatát Felségtek megküldte nekünk, nem voltunk jelen. Csak akkor mutattuk be tehát urunknak a levél másolatát, amikor ő megérkezett Budára. Ez okból küldötte el azután őfelsége Felségtekhez Zsoldos Andrást×, udvari familiárisát, hogy az ügy alapos ismeretében ő tájékoztassa Felségteket.

Ami végezetül Felségteknek azt a kérdését illeti, hogy írt-e valamit urunk a pápának+ vagy a római kúriának azokról az ügyekről, amelyekről nemrégiben az olmützi püspök úr+ Nagyszombatban velünk folytatott megbeszéléseket – tudatjuk Felségtekkel, hogy király urunk terveiről mi tájékoztattuk a Sant' Angelo bíboros urát+, de abban az értelemben és megfogalmazásban, ahogyan az olmützi püspök úr beszélt előttünk. A levelet pedig esztergomi egyházunk egyik kanonoka által küldtük el – s másolatát eljuttattuk volna Felségtekhez is, ám azt testvérünk, a pécsi püspök úr+ Pécsett hagyta.

Kelt Budán, az Úr 1466. esztendejében, a Szent Máté apostol ünnepét követő pénteken+.

János esztergomi érsek stb.
Hátra Kezdőlap Előre