38 Jacopo Ammannatinak×+

A Krisztusban Főtisztelendő Atyának, Jakab Úrnak, a Szent Római Egyház páviai Bíborosának, igen kiváló Uramnak.

 

Főtisztelendő Atyaságod baráti szívessége – noha ki nem érdemeltük, s nem is vártuk – kézzelfogható bizonyságával azt eredményezte, hogy irántunk való önkéntes jóságát megtapasztalván most már még erősebben bízzunk abban, hogy ha kérjük, el is nyerjük azt. – Testvérünk, a pécsi püspök úr+ bizonyos megfontolásra érdemes okoknál fogva szentséges urunkhoz a maga és egyháza nagyobb nyugalma érdekében egy meglehetősen kényes, noha nem új és nem jogtalan kívánsággal fordult. Ezért Főtisztelendő Atyaságtokat odaadóan kérjük, hogy e dolgot szokott buzgalmával méltóztassék a magáévá tenni, és tekintélyével, amellyel igen sokra képes, támogassa annak megvalósulását. Így Főtisztelendő Atyaságtok egyetlen jótéteményével mindkettőnket még lekötelezettebb hívévé fog tenni. – A Magasságbeli őrizze meg Főtisztelendőségteket hosszan tartó, boldog egészségben.

[1462–1472 között]

Bellus Ibolya fordítása
Hátra Kezdőlap Előre