37 Pozsony város elöljáróságának+

János×, Isten irgalmából esztergomi érsek s ugyanazon hely örökös ispánja, Magyarország prímása és az Apostoli Szentszék született követe a bölcs Férfiaknak, Pozsony város Polgármesterének, Bírájának és Esküdtjeinek üdvözletét küldi.

 

Úgy hisszük, jól tudjátok, hogy az Apostoli Szentszék engedélyével+ és király urunk őfelsége akaratából főiskola létesült e városban, s evégett király urunk rendelése szerint professzorokat küldünk oda innen – mindenekelőtt tiszteletreméltó János testvérünket+, az egyházjog professzorát és a szent teológia magiszterét, továbbá Márton mestert+, a szabad művészetek, és Péter mestert×, a szabad művészetek és az orvostudomány professzorát – hogy immáron az Úr segedelmével meginduljon az egyetemen az élet, és megkezdődjenek az előadások. Rövidesen további professzorok is érkeznek majd, akik szerződtetése végett már elküldöttünk részint Itáliába, részint Franciaországba.

Ennek okáért kérünk s király urunk nevében utasítunk benneteket, hogy midőn hozzátok érkeznek, tisztelettel fogadjátok őket, megbecsüléssel és igen barátságosan bánjatok velük, és ne tűrjétek el, hogy bárki is akadályt támasszon előttük; hanem miként az egyetemnek az Apostoli Szentszéktől kapott kiváltsága is előírja, valamennyi, az egyetem kötelékébe lépő professzort és hallgatót oltalmazzátok s védjétek meg a zaklatók ellenében.

Kelt Esztergomban, az Úr 1467. esztendejében, az Apostolok Oszlása ünnepét követő szombaton+.
Hátra Kezdőlap Előre