Faludi Ferenc
A hajnal*

1.
A szép hajnal mihelyt hasad,
 Mindenek megujulnak,
A setétség gyorsan szalad,
 Erdők megvidámulnak,
2.
A madárkák felserkennek,
 Rázogatják szárnyokot;
Éneklésre készülgetnek,
 Próbálgatják torkokot.
3.
Harmatgyöngyét hullogatja
 Arany haja szálain;
S aranyhaját lobogtatja
 Alabastrom vállain.
4.
Piros rózsák mosolyognak,
 Kinyitják kebeleket,
Rozmarintok illatoznak,
 Újítják leveleket.
5.
Vannak gondban a pókocskák,
 Hálójokat sétálják,
Hol megszakadt, foltozgatják,
 Legyek útját elállják.
6.
Prédát várnak, lesben állnak,
 Fúlánkokot készítnek;
Fia vagy, légy! a halálnak,
 Ha hálóba kerítnek.
7.
Madarászok lépvesszőkkel
 Rakják készült fájokot;
Gunnyójokban mesterséggel
 Fújják csalárd sípjokot.
8.
Jön a rigó, harkály, szarka,
 Felzendül a tollas nép.
Mátyás kiált, oda farka;
 Sok baglyokat fog a lép.
9.
Bús gerlice vesztett társát
 Felkeresni útnak megy;
Zokog, sírja árva sorsát,
 Nyögésétül zeng e hegy,
10.
Fáradságát nem sajnálja,
 Erdőt, bércet megkerül,
Méglen hímét feltalálja,
 Zöld ágakra le nem ül.
11.
Kelj fel, pásztor! hull a harmat,
 Hinti hajnal gyöngyeit.
Siet pásztor, szakaszt álmat,
 Hágja hegyek teteit.
12.
Juhocskái vígan járják
 A harmatos völgyeket;
A mezőket beretválják
 És nevelik tölgyöket.
13.
Nyulacskák is kibaktatnak
 Tavaszi vetésekbül,
A szarvasok ugrándoznak
 A friss forrásvizekrül.
14.
Erdő szélén farkas kullog,
 Húsra feni fogait,
Barlangjában medve morog,
 És szoptatja kölkeit.
15.
Már a récék sem alusznak,
 Úsznak a patakokon,
A parasztok hason másznak,
 Vigyáznak a partokon.
16.
Ha puskájok szerencsét hoz,
 Vigassággal megtérnek,
Napkeletkor tiszttartóhoz
 Bátrabban bemehetnek.
17.
Úthoz fognak zarándokok
 A hajnali hívesben,
Izzadoznak a kovácsok
 Homlokig a műhelyben.
18.
Elmélkednek a deákok
 Írnak, törik fejeket.
Félnek, netán preceptorok
 Megszegdelje bőröket.
19.
De már a nap a tengerrül
 Emelgeti szekerét,
A hajnal is az egekrül
 Elindítja kerekét.
20.
Napkeletkor egyéb dolgok
 Fárasztják embereket.
Versírásban kik boldogok,
 Megmondhatják ezeket.Hátra Kezdőlap Előre