Faludi Ferenc
Mária Theresia királyné asszonyunkhoz*

1.
Koronáknak koronája,
 Asszonyunk! felséged nagy,
Nagy császárnak unokája,
 Vére, társa, anyja vagy.
2.
Felségek közt te vagy felső,
 Kincsek közt legnagyobb kincs,
Te nemeden te vagy első,
 Az élők közt mássad nincs.
3.
Nagy a hired, nagy hirednél
 – Igaz a szó, elhihedd –
Külső, belső nemzeteknél
 Több és nagyobb érdemed.
4.
Ki merné azt megszámlálni?
 Minden számot felülmul,
Alig győzhetjük csudálni,
 Szaporodik és ujul.
5.
A többit most mélységében
 Tisztelnem kell (érzem jól),
Érdemidnek tengerében
 Gyenge pennám egyrül szól.
6.
Megszerzetted országunknak
 Legjelessebb tetemét,
És megadtad oltárunknak
 Az ő csudás erejét.
7.
Nagy Leopold, olvashattad,
 Fáradozott ezekért,
Nagy Teresa, te alattad
 Rejtett kincsünk hazatért.
8.
Megmutattad kis nyájadhoz
 A te igaz szivedet,
Megmutattad országodhoz
 Anyai szeretetedet.
9.
Amit szivünk, lelkünk kivánt,
 Nagy óhajtva keresett,
Örökébe hoztad Istvánt,
 Ki Lajossal elveszett.*
10.
Ezer hálá legyen azért
 Néked és mély köszönet
Az ily jeles ajándékért,
 És örök emlékezet.
11.
Márványt, aranyt fejtegessünk,
 Ezer oszlop képeket,
Asszonyunknak eregessünk,
 Véssük környül ezeket.
12.
A csillagok irják égben
 Nagy Teresa nevedet,
Amig tart a magyar vérben
 El nem felejt tégedet!Hátra Kezdőlap Előre