Amade László
Kinek lehet hinni…*

Kinek lehet hinni,
 Ha nem olyan szivnek
Az ki maga szivét
 Hittel mondta hivnek?
 Tőlem elpártola,
 Másokhoz hajola,
 Szerelme igy mula.
Azt gondoltam előbb
 A tenger kiszárad,
Az nap lovaival
 Ellankad s elfárad:
 Mintsem ezt megérjem,
 Eltörjék nagy frigyem
 Illy nagy hitszegéssel.
Ritka dolog, látom,
 Már igaznak lenni,
Ennyi sok tövis közt
 Egy rózsát sem szedni,
 Búbánat fájdalom,
 Soha nyugodalom
 Szerelmet így élni.
Oh mért nem mondottad,
 Hogyha nem szerettél?
Ha nem szenvedhettél,
 Minek késérgettél?
 Inkább meg nem öltél,
 Mintsem igy vesztettél,
 Mért el nem temettél?
Legyek ámbár példa
 Szerelem szolgája,
Kit illyen gyilkossan
 Megcsalt praktikája,
 Mely kegyetlen kin az,
 Azért hogy ki igaz:
 Ez minden csudája.
Itéld meg jól azért,
 Ezt mért érdemlettem?
Hogy elpártolj tőlem,
 Néked mit vétettem?
 Istenem meg is vér,
 Kitül is boszút kér
 Szivem mert szerettem.Hátra Kezdőlap Előre