Amade László
Tied vagyok…*

 Tied vagyok,
 Mert már nagyok
Szerelmidnek gyötrelmi;
 Bár irhatom
 Nem birhatom
Olly szívednek sérelmit;
 Bár próbáltam,
 Alig álltam,
Eddig is mit szenvedtem;
 Megismerém
 Gyarló vérem,
Tovább már nem türhetem!
 Azt itéltem,
 Én ugy véltem,
Hogy tréfa csak szerelmed;
 De valóság
 S állandóság,
Azért rajtam győzelmed;
 Megvetettem
 És nevettem,
Maskarának gondoltam;
 De nincs gáncsa,
 Sőt reváncsa,
Midőn jól megfontoltam.
 Kik ismérnek,
 Bár késérnek,
Nincs hitele másoknak;
 Tekingetnek
 S integetnek,
Vagy meséje azoknak;
 Kezeidet
 Ha szoritják,
Jajt mondanál, gondolom:
 De titkosan
 Elszenveded,
Én érettem, jól tudom!
 El nem érnek,
 Bár igérnek
Neked arany hegyeket,
 Mentegetnek
 S fenyegetnek,
Zománcozzák sziveket;
 De te mivel
 Vagy szintelen
Nem tudsz semmi szineket,
 Megneveted
 És megveted
Kincsem, minden kincseket!
 Az hiv kőszál
 Erőssen áll,
Nem mozditja viz habja,
 Haboztatnak
 Sanyargatnak,
Vagy mégis egynek rabja!
 Ezt dicsérem,
 Még azt érem
Hogy hiv sirba temetnek,
 Jéghamvamban
 És poromban
Affektusim égetnek.Hátra Kezdőlap Előre