Amade László
Oh szent János, én héjános bünös hozzád fordulok…*

Oh szent János
Én héjános
 Bünös hozzád fordulok!
Mind isteni,
S mind világi
 Jókat tőled koldulok.
 Patronusom!
 Hozzád jussom
 Légyen az jó hírnévben!
Te oltalmazz,
Te igazgass,
 Ne maradjak szégyenben!
Sokak közett
Megütközött
 Az én jó hirem s nevem!
 Mocskoltatik,
 Szaggattatik,
 De te segélj meg engem.
Te sokakat,
Sok százokat
 Sokszor megoltalmaztál,
Akik bíztak,
Benned híztak,
 Hírekben megtartottál,
 Reményemet,
 Jó híremet
 Te benned helyheztetem.
Segéts, ne hagyj!
De erőt adj
 E világot nevetnem!
Cselekedjed
S ne engedjed
 A jó hírt koncoltatni.
 Fondor nyelvvel
 Mint egy enyvvel
 Nevünket mocskoltatni.
Ha az rosszak
És gonosszak
 Jó híremet mocskolják,
Szent nevedért,
Szerelmedért
 Engedd hogy visszaadják,
 Tied vagyok,
 Reád hagyok
 Mindent böcsületemben.
Pártfogója,
Szószóllója
 Légy szolgádnak mindenben.
Azon lészek,
Példát tészek,
 Hogy téged böcsüljelek.
 Szentségedben,
 Életedben
 Holtomig tiszteljelek.
Jelül légyen
Példát tégyen
 Hogy téged lelkem kedvel,
 Téged dicsér
 Áld s igen kér
 Dicsekedhessem ezzel.
Életemet,
Jó nevemet
 Csak tenéked ajánlom!
 Megszóllástúl,
 Mocskolástúl
 Oltalmazzad kivánom.Hátra Kezdőlap Előre