Teleki József
Igaz barát képe*

Ha e hasznon kapzsi világ várhatja még,
 Hogy valaha adjon mást is olyant az Ég,
Akit a barátság szent tüze úgy éget
 Hogy nem esmér annál főbb gyönyörűséget;
Akivel aranynál tisztább szereteti
 Barátjáért maga hasznát megvetteti;
Kihez fösvénységnek még árnyéka sem fért,
 Mégis fösvénnyé tud válni barátjáért;
Maga javát önként s bőven osztogatja
 Barátjáét mint a fösvény kuporgatja,
Egyszóval akinek nem lészen magára
 oly gondja koránt is mint a barátjára,
kivált ha kit ahhoz köténd ily szeretet
 kitől semmi hasznot se nem vár, se nem vett.
Azt a késő világ hogy jól megdicsérje
 s dicséretét mégis érdeméhez mérje
elég dicséret lesz, ha tartja méltónak,
 hogy hívja második Málnási Lászlónak.Hátra Kezdőlap Előre