Ányos Pál
Bessenyeinek*

 Mely szomorú árnyék lepi a térséget!
Bágyodt világ festi az egek kékségét.
Egész természetre terjeszt csendességet,
Talán most képezi a volt semmiséget.
 Napnyugati szellők nyögve lengedeznek,
Tölgyfáknak lehulló leveli repdeznek.
Kövecseken kristályerek csergedeznek
S az elbódult gályák Fároszhoz eveznek.
 Csak ezek láttatnak lenni még életben,
Többi mind lelketlen a nagy természetben.
Ó te szent bölcsesség! vigy be rejtekedben,
Hogy áldjam végzésid ily rendes mívedben!
 Feltetted a napot egünk tetejére,
Hogy éltető erőt osszon föld színére;
De ismét elűzöd észak tengerére,
S álmot küldesz világ elbágyadt szemére!
 Okoskodj bár Newton a nap forgásáról,
S taszítsd le Ptolomét dicsőség polcáról,
Vedd le a golyóbist Herkules válláról*,
Vidd napnyugat felé hajnal csillagáról:
 Mit nyertél nagy elméd hánykolódásával?
Csak elmúlik neved London oszlopával!
Tudom, mikor Kháron ragadt sajkájával,
Nem kérdezett, áll-e Phoebus négy lovával? –
Inkább a mulandó jusson hát eszünkbe,
Mert mint a nap tűnik s tündöklik egünkbe,
Úgy mi, kik pihegünk, majd örökségünkbe
Szólíttatunk! s fagyot hagyunk kék testünkbe.
 Egy kinyíló rózsa, mely pirosságával
Tündöklik hajnalba gyöngyös ajakával,
Elveszti szépségét minden pompájával,
Mihelyt a bús éjjel int ón pálcájával!
 Egy lugos óhajtja tavasz melegségét,
Hogy kinyílt bimbói növeljék szépségét,
Alig mutathatja árnyékos zöldségét,
Pusztulnak ágai s vesztik ékességét!
 Hát ha a nemzetek tekéntünk sorsára,
Miként telepedtek dicsőség karjára?
Miként uralkodtak világ csudájára,
S miként estek ismét a község sorjára?
 Bölcs s vitéz Athénás – hol vannak hamvai
S koporsó kövekből épített falai?
Talán most szántóknak nyögnek ott vasai,
Hol büszkén állottak gazdag kastélyai!
 Halhatatlan Spárta Likurgus lelkével,
Mennyit nem tündöklött okos törvényével?
De eltűnt nagysága fényes erejével,
S most csak volt szépségét jegyezi nevével!
 Már az éjfélt hallom szólni érc-szavával.
Nyugodj írótollam természet álmával;
Mit ügyelsz múlandó világ folyásával,
Mit meg nem változtatsz ezer lant hangjával.Hátra Kezdőlap Előre