Ráday Gedeon
Árpádról írandó bajnoki éneknek kezdete,*

mely még fels. József császár gyermekségében íratott
és a német s francia szorosabb versmérték szerint szabattatott.
 Músám! kinél tört út már régen Pindus útja,
 S tudod jól, hol fakad a szűzek rúgott kútja*,
 Sőt játszottál is te nádsípon verseket,
 Végy mármost trombitát, kezdj hangosb éneket.
Írj Árpádról: írd meg, hol volt első hazája;
 S új honra vágyó nép vezérévé mint lett?
 Beszéld el útjait, számláld elő, mit tett
S hogy hódolt meg végre a négy folyóvíz tája.
 Egy országfoglalás nem lágy elméknek míve,
 Árpádnak is bizony mellyében bátor szíve
 Helyén volt, noha sok veszély s halál közt járt,
 De mint a roppant tölgy, melyben nem tehet kárt
A legpusztítóbb szél, akármint ostromolja,
 Mert hordja levelét csupán a fergeteg;
 Ő fennáll, ő kevély fejét nem hajtja meg;
S nincs oly kegyetlen szél, amely tövét kitolja.
 Szint’ illyen volt Árpád. Hijában gyüjtött népet,
 Mind számost, mind erőst, mind fegyverére szépet
 Amaz bolgár Salán; hijában állott még
 Népéhez a görög és a tót nemzetség;
Mert valahányszor ők megállni harcban mertek:
 Mindannyiszor a harc gyalázatjokra lett,
 S az ott reménylt dicső diadalom helyett
Csak ocsmány szaladást s rút mészárszéket nyertek.
 O! Austriai Ház legdrágább, legszebb fénye!
 O! József! ó! magyar nemzetnek nagy reménye!
 Kit nem tud eléggé dicsérni a jó hír:
 Ne bánd, ne bánd, hogy most pennám Árpádról ír.
Ne bánd ez egyszer most, mert lesz, ha még én élek,
 Bizony lesz oly idő (add Isten érnem el!),
 Melyben triumphusid az égig viszem fel,
S virtusidról ennél készültb verssel beszélek.
 Sőt mintha látnám már elmémben még előre,
 Mint szalad a kevély ellenség nyakra-főre;
 S miként virágzanak a tudományok, és
 Mint gyökeresedik s nő a kereskedés.
S az hasznos kézi-mív mely bőv s jól készült lészen.
 Meglesz ez mind: de te füled most nékem add,
 S hallgasd Árpádom meg és az alatt magad
E jövendöltetett nagy dolgokhoz tartsd készen.Hátra Kezdőlap Előre