Molnár János
Az ártalmas könyvekről*

Ah! nincs a Mahomet-szerü pogányban,
Amelynél szabad a gonosz fekélység,
Oly rutság, minemü ragadt azokra,
Kik Volternek utánna feldühödtek,
Vagy Rousseaut követik. Venus kezéből
Vött vak tőr hegyivel rohanva törvén
Istentől adatott hitünk s reményünk
Ellen, s a csunyaság homálya közzül
Nem vetvén szemet az igaz valóra.Hátra Kezdőlap Előre