Rájnis József
Mojzes Éneke*

Énekeljünk az Úrnak,
Mert dicsőségesen
Felmagasztaltatott:
A lovat, és a rajta-ülőt tengerbe vetette.
Az Úr az én erősségem s dicséretem,
Ő engem megszabadított.
Ez az én Istenem,
Őtet dicsőítem;
Az én Atyámnak Istene,
Őtet magasztalom.
Ez az Úr, kinek a neve Mindenható,
Mint egy hadakozó férjfiú
Fáraónak szekerit,
És seregét mély vízbe temette.
Válogatott fejedelmi
A Veres-tengerben elmerűltek,
Elburíták őket a mélységek:
Kő gyanánt alámenének a fenékre.
Uram! a te jobb kezed
Kimutatá csudás hatalmát:
A te jobb kezed
Megverte az ellenséget.
A te dicsőségednek sokaságában
Megalacsonyítottad az ellenkezőidet.
Ellenek támadott felgerjedt haragod,
Mely elnyelé őket
Mint a pozdorját.
Szelednek ereje a tengert eloszlatá,
Meggátolád a víz folyását:
Kétfelől állának a feltornyozott habok
A tenger közepin.
Monda az ellenség:
Megűzöm őket, s megfogom;
Felosztom a sok ragadományt:
Bételjesítem kívánságomat.
Kivonom kardomat,
Öldözöm őket erős kezemmel.
Megváltozott a szél,
S béburítá őket a tenger,
Elmerűltek, mint az ón sebes vizekben.
Ki hasonló hozzád, Uram!
Az Istenek közzül?
Vajjon kicsoda hozzád hasonló?
Nagyságos a szentségben,
Rettenetes és dicséretes!
És csudatévő!
Hatalmaskodó kezeddel
Nyakra-főre hánytad ellenségedet;
A homokot tekerő habok a mélységre lenyelték.
Irgalommal vezérletted népedet,
Mellyet megszabadítottál;
Nagy erővel hordozád
A te szent lakóhelyedre.
Hallák idegen nemzetek
És haragra gerjedének;
Fájdalmak hasogatták
A filisztium lakóit.
Akkor megháborodtak az Edom nagyjai,
A Moáb erősit
Környűlfogá a rettegés:
Megmerevedtek
Kánaán minden lakói.
Irtózzanak vastag karodtól!
Rohanjon reájok.
Vért meghűtő félelem!
Légyenek mozdúlhatatlanak, mint a kő!
Míg általmenjen
Uram a te néped:
Míg általmenjen.
E néped, melyet bírtál.
Béviszed őket,
El is ülteted a te örökségednek hegyén,
Erős lakóhelyedben
Amellyet alkottál;
Uram! a te szent helyedben,
Mellyet kezeid megerősítettek.
Az Úr országol mindörökké, és tovább!
Mert Fáraó paripája hátán
Bé-méne tengerbe szekerivel, és lovagival:
S visszahozá az Úr reájok
A tenger vizeit;
Lám pedig az Izraél fiai előttök
Annak közepin a szárazon
Általkelének.Hátra Kezdőlap Előre