Révai Miklós
A szerelem énekesihez*

Nyájaskodó víg társaság
 Szerelem énekesi!
Kiket csodált a szebb világ
 Népeteknek kedvesi!
Zeng fülemben szép szavatok,
 Sok tűzzel élesztetek:
Ím rebegem utánnatok,
 Amit enyelegtetek.
Hozzánk sem volt áldásiban
 A természet mostoha:
Az örömre javaiban
 Nem vólt szükség itt soha.
Itt is piros a szép hajnal,
 Csendes az est homálya:
Ragyog az ég csillagokkal,
 Szép a napnak súgára.
Gyenge szellők lengedeznek,
 Lebeg zöld ág levele:
Hűs árnyékok enyhítenek,
 Szépen zúg a csermelye.
Szépek itt is a virágok,
 Mosolyognak kertünkben:
Vagynak itt is szép leányok,
 Vagyon érzés szívünkben.Hátra Kezdőlap Előre