Révai Miklós
Szomorú indulat*

Mi kesergő sok gondolat
 Terheli bús fejemet?
Sérűlt szívem ott nem mulat,
 Hol töltöttem kedvemet:
Mindent megun, minden sérti,
Az öröm szót már nem érti,
 Nem találom helyemet.
Megváltozott egen, földön
 Nékem minden alkotmány:
Nem mosolyog olly szép zöldön
 A rét s kerti oltovány:
Elfonnyadást veteményben,
Homályt látok a napfényben,
 A hajnal is halavány.
Szerencsétlen elő-érzés
 Szomorú életemről!
Kedvet fojtó kemény végzés
 Mit mond árva fejemről?
Mindenfelűl borúl az ég:
Nincsen tehát már reménység
 Boldogabb jövendőről.Hátra Kezdőlap Előre