Gyöngyössi János
Kemény Farkas úrnak Kornis Mária kisasszonnyal
tartott örvendetes menyegzőjének alkalmatosságával*

(Részlet)

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 
Gróf édesatyjának fényes udvarában,
 Mint dicső virtusok nemes skolájában,
 Vett nagy elmét mintegy vér szerint magában,
 Mely a nagy rendeknek ültette sorában.
Oh! a nemes elme mely igen szereti,
 Ha oly theatrumra virtussit viheti,
 Hol azokat gyorsabb szárnyakra teheti,
 Melyeken a magasb helyen repítheti.
E gróf ifjú Heros ennek egy példája,
 Kit nézvén a fényes udvar gráciája,
 Nagy kegyelmessége e vala hozzája,
 Hogy lett aranyas-szék fő király bírája.
Így kelvén virtusnak fennjáró szárnyára,
 A szép dicsőségnek elrepült halmára,
 Talált a tisztesség dicső templomára,
 Mint nagy érdemének nyert theatrumára.
Midőn már tábláján múlatná jelesen,
 Cupidót elküldé Vénus egyenesen,
 És e jeles úrfit már győzedelmesen
 Apolló kezéből kinyesé rendesen.
Te gróf ifjú Heros! Jobbat mit is lelnél,
 Minthogy laurusodon már mirtust viselnél?
 Nagyobbat egyfelől s hát mit érdemelnél,
 Minthogy víg innepet Hymennek szentelnél?
Meglett Cupidótól hát a győzedelem,
 Az arany nyilvessző lévén segedelem,
 Mert a Gróf Keményben gyújtott égedelem
 Kornis Máriával lett páros szerelem.
Jeles szűz; mert vett fel jeles természetet,
 Vett magának grófi vérből eredetet,
 Visel módos testén oly rendes termetet,
 Mely tartja magában a tiszta életet.
Lássad ebben Fébét teljes ábrázattal,
 Lásd Vénust mosolygó kedves arculattal.
 A hasadó hajnalt gyenge pirulattal,
 Lásd a gráciákat nyájas indulattal.
Ajaki mozgása színmézet csepeget,
 Melyre sok szíveket, mintegy rajt, hiteget,
 Szemérmetessége tart tiszta meleget,
 Kedves szelídsége méltón győzhet eget.
Örvendj ifjú Heros! hát ily Jegyesednek,
 Örülj ily szép részre talált szerelmednek;
 Itt van egy jutalma jeles érdemednek,
 E’ lesz dicsősége koszorús fejednek.
Oh dicső szeretet, mely így leve páros!
 Ennek elenyészni lett vólna mely káros!
 Oh dicső pár, mely lett szeretettel záros!
 E két szív egymással már éppen határos.
Cupidó is őket né! mint hitegeti*,
 Az unikornissal dámvadját vezeti,
 E két szelíd rabját ah miként szereti!
 Ida felé aranyláncon térítgeti.
Ezért Apolló is örömét neveli,
 Örömmel a kilenc Músák vagynak teli,
 Még a setét Éj is gyászát nem viseli,
 Hanem e párt gyujtott fáklyákkal tiszteli.
Öröm van Pinduson, az Ida hegyén is,
 Örvend Vénus e pár sorsán s szépségén is,
 Cupido e páron vett győzedelmén is,
 Sőt ezeknek páros szerelmén is (Ekhó) Én is*.
Vajon ez ki lén? (Ekhó) Én: bizonnyal fogadok,
 Nem más, hanem Ekhó. Közelebb szaladok!
 Hol vagy? talán imitt? (Ekhó) Itt: Ah mint vigadok!
 Kérlek adj szót, mig én itt maradok, (Ekhó) Adok.
Mért jöttél? talám hogy itt együtt örüljünk?
 És talám Amazért (Ekhó) Azért: Hát itt üljünk?
 Egy kevés beszédre hát egybekerüljünk?
 S ez örömben együtt részesüljünk? (Ekhó) Üljünk.
Esméred-é tehát, kérdlek szívesebben,
 Az egybekelőket? (Ekhó) Őket? Imhol ebben*
 Lássad festve készült képeket frissebben
 Amott a palotán még készebben (Ekhó) Szebben.
Lásd, mely szépek! (Ekhó) Épek; frissen egyesülnek!
 Egymáshoz igazok, (Ekhó) Azok: mint örülnek!
 Cupido lánca közt semmit nem szédülnek,
 Sőt egymás ölébe már készülnek, (Ekhó) Ülnek.
Méltó, hogy dicsőség szekerén vitessék
 E pár, és mirtussal fejek tiszteltessék,
 Erix templomába, méltó, kisértessék,
 Hát gerlice nékik szenteltessék? (Ekhó) Tessék!
De én sietek, mert célomat elérem,
 Ez egyet még szoros tisztünknek esmértem,
 Hogy együtt megáldjuk e párt: ezt megértem,
 Cselekedd meg; mert már megígértem (Ekhó) Értem.
Aranyas vizei elébb megtérjenek,
 Kincses fövényei koldulni menjenek,
 Mintsem ez eggyé lett szívek megszűnjenek.
 Vagy balszerencsétől féljenek (Ekhó) Éljenek.
Éljen e pár, s hozzá Juno szállást kérjen,
 Az Égnek szebb sírja házokhoz béférjen,
 Víg életek messzenyúló határt mérjen;
 S számos esztendőket így esmérjen (Ekhó) Érjen.
Érjen, azt kívánom, és meg ne zavarja
 Híreket az álnok nyelvnek zürzavarja.
 A mordály irigység kedveket ne marja,
 Sőt azt a kegyes Ég takarja (Ekhó) Akarja.
Akarja is, midőn jobb karján evégre
 Viselvén, állítja érctalpra, nem jégre;
 Hazánkban emeli fényesbb felsőségre,
 Onnét halhatatlan dicsőségre (Ekhó) Égre.
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –Hátra Kezdőlap Előre