Poóts András
Magyar*

Mennykő valék régen; de levék szökő csillag az Égen:
 Így van az, aki halál mord agyarára talál.
Fegyveremet másra hagyom; ám vigye, hordja rakásra
 S hagyja pihenni, balon; vagy felakasztva, falon,
Izzadozott vértűl, de ha nyugta van a fővezértől
 Vérbe ne mártsa magát: jobb ha kerűli szagát.
Már eleget zörgött, ropogott, hullt mennyköve, dörgött:
 Hadd legyen ünnepe már; nyugszik az olmutzi vár.
Már neha más rágyújt, Friderik nem gyújtogat ágyút,
 Lelke kapott neki várt s nyújt keze békepohárt.
Háromszor három Múzsák! szemem én ha bezárom
 Sírhat Apolló szegény, mert marad árva legény.
Melly Friderik markán, forgott az elébbeni sarkán
 Reszket az ég s toporog; tengelye félreforog.
Tántorog Atlássa; de következik őneki mássa
 Herkules: ez retirált bátyja helyébe kiállt.
Fegyvere villogjon, katonás lobogója lobogjon,
 S népe, ha harcra megyen, bástya helyébe legyen.
Egy koronás főnek ha tüzes nyilat ellene lőnek,
 Szórja tüzét s erejét, másra: ne sértse fejét.Hátra Kezdőlap Előre